termovize ve stavebnictvítermovize v průmyslu

  • praxe v technických aplikacích termovizní techniky - od roku 2003 jsme realizovali několik stovek termovizních kontrol úniků tepla v rodinných a bytových domech, výrobních provozech, skladových halách, …
  • zjišťování příčin výskytu plísní a návrh řešení pro odstranění výskytu plísní v interiéru
  • zárukou kvality pro naše zákazníky je realizace termovizních kontrol certifikovaným technikem-diagnostikem termografie
  • zakázky jsou realizovány kvalitní termovizní technikou s kalibračním listem ne starším než 12 měsíců
  • cena za termovizní kontrolu úniků tepla je kalkulována pro detailní termovizní kontrolu objektu zvenku a zevnitř - toto je nezbytné k získání úplné informace o únicích tepla pro efektivní postup, vedoucí ke snižování energetické náročnosti objektu

Termovize - Termografie

Obor termografie se rozvinul společně s rozšířením  infračervených kamer, pro které se běžně používají názvy: termovizní kamera, termo kamera, infračervená kamera, infra kamera, a asi nejčastěji jedním slovem  termovize

Termovize zobrazuje rozložení teplotního pole na povrchu tělesa v infračervené oblasti spektra, které je lidskému oku neviditelné. 

Termovize má široké spektrum použití. Běžně se termovize používá např. ve stavebnictví, kde pomocí termovize lze odhalovat úniky tepla, vady stavebních konstrukcí a s nimi spojený výskyt plísní. V průmyslu nám termovize pomáhá odhalovat závady v elektro rozvodech, rozvodech tepla, zjišťuje vady výrobků, Mezi další využití termovize patří například aplikace termovizní techniky v lékařství. Termovizní kamery používají dnes i hasiči.

Certifikovaný specialista termovize

Od roku 2003 se naše firma specializuje zejména na aplikace termovize ve stavebnictví a v průmyslu. Za tuto dobu jsme získali potřebné know-how, které je vedle termovizní techniky nezbytnou podmínkou pro získání kvalitních termovizních snímků a dosažení optimálních výsledků termovizních měření. Zárukou kvality pro naše zákazníky je realizace všech zakázek certifikovaným technikem termovize - diagnostikem termografie.

Termovize sonda Termovize a plísně v interiéruTermovize a výpočet absolutní vlhkosti