Specialista na termovizi od roku 2003

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontrola elektrorozvaděčů - Ukázky termovizních snímků

                        Reálný obraz                                                               Termogram

001.png

002.png

003.png

004.png

005.png

006.png