Specialista na termovizi od roku 2003

Kontrola elektrorozvaděčů - Ukázky termovizních snímků

                        Reálný obraz                                                               Termogram

001.png

002.png

003.png

004.png

005.png

006.png