Specialista na termovizi od roku 2003

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Formulář pro výpočet

Zadejte do formuláře teplotu vzduchu a relativní vlhkost vzduchu a vzorec spočítá absolutní vlhkost vzduchu a teplotu rosného bodu.

Zadání stavu vzduchu
Teplota vzduchu [°C] (přípustný rozsah zadání od -20°C do 80°C)
Relativní vlhkost vzduchu [%] (přípustný rozsah zadání od 5 do 100 %)
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3]
Teplota rosného bodu [°C]

Výpočet je proveden pro standardní vlastnosti atmosferického vzduchu a pro tlak 99 kPa, který odpovídá obvyklým podmínkám na velké části území České republiky. Pro výpočet jsou použity vzorce z odborné literatury a jejich přesnost odpovídá pro použití v běžné technické praxi. V okrajových pásmech zadání (nízká, nebo vysoká vlhkost) může být chyba výpočtu již vyšší než 5% jmenovité hodnoty. Vypočtené hodnoty jsou zaokrouhleny na desetiny.