Specialista na termovizi od roku 2003

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

V průmyslu je kladen velký důraz na maximální spolehlivost a bezporuchovost strojů a zařízení, kdy stále častěji jsou používány nové metody preventivní údržby ke zjišťování stavu výrobní technologie. Své místo v provádění preventivní údržby našla i termovize.

Termovizní měření

Termovizní měření umožňuje získat viditelnou informaci o rozložení teplot na povrchu snímaného zařízení. Termovizní měření se provádí za provozu, bez nutnosti odstavení připojených technologií a bez jakéhokoliv vlivu na měřený objekt. Pomocí termovizní techniky lze provádět například kontrolu (diagnostiku) :

  • elektrických zařízení (stav a kvalita spojů a svorek, zatížení transformátorů, izolátorů a odpojovačů )
  • výrobních technologií (např. stav vyzdívek a izolací pecí)
  • pomocník pro analýzu příčin závad výrobků (např. výroba plastových dílů)

Příklady použití termovize v průmyslu