Specialista na termovizi od roku 2003

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

  Motto: Zjistíme, kudy vám unikají peníze !  

Termovize ve stavebnictví umožňuje rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí a používá se jí pro určení míst v obvodovém plášti, kterými dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám, jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku nesprávného provedení spár a styků.

Termovize staveb a budov umožňuje stanovit tepelně technické vlastnosti obvodových plášťů budov a používá se jí při zjišťování skrytých vad staveb. Termografie je schopna s potřebnou přesností tyto poruchy nalézt a při jejich správném vyhodnocení je základním krokem pro efektivní návrh technického řešení a následně i pro kontrolu jeho realizace.

Termovizní měření

Termografická měření ve stavebnictví lze provádět v závislosti na klimatických podmínkách, zpravidla od listopadu do března. Vedle kontroly úniků tepla obálkou budov lze pomocí termokamery vyhledávat např.

  • místa s rizikem tvorby alergenních plísní (termokamera a vlhkostní sonda)
  • závady v tepelné izolaci rozvodů tepla
  • úniky teplonosného media podlahového vytápění

Na termovizním snímku jsou teplotám přiřazeny barvy dle teplotní škály vpravo od snímku. Každý snímek obsahuje celé barevné spektum, kdy nejchladnějšímu místu na snímku je přiřazena černá barva a nejteplejšímu místu barva bílá.

Na snímcích pořízených z vnějšku objektu zjišťujeme tepelné úniky v místech dle teplotní škály směrem k vyšším teplotám a naopak u snímků pořízených zevnitř objektu hledáme chladná místa reprezentovaná barvami přiřazenými nízkým teplotám.

Ukázky snímků termovize staveb a budov

Diagnostika staveb z exteriéru

Exteriérová termografická kontrola je zaměřena především na kontrolu tepelně technických konstrukcí tvořících obálku budovy, kde termovizní diagnostika zobrazí místa zvýšených tepelných ztrát. Termografická diagnostika staveb podá informaci o celkovém stavu obvodového pláště a odhalí, které konstrukce se jeví jako nejvíce energeticky ztrátové. Termografická diagnostika staveb ověří účinnost provedených opatření ke snížení tepelných ztrát.

Diagnostika staveb v interiéru

Interiérová termografická kontrola také slouží ke kontrole tepelně technických vlastností obálky staveb, k lokalizaci vad a poruch v plášti budovy při návaznosti na termovizi z vnější strany. Vnitřní termovizní diagnostika staveb odhalí riziková místa s nízkou povrchovou teplotou, kde hrozí kondenzace vodních par a následně vznik plísní. Termovize staveb a termovize budov odhalí místa s odlišným teplotním polem a skladby konstrukcí s odlišnými tepelně technickými vlastnostmi.