Specialista na termovizi od roku 2003

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

b_334_460_16777215_0_0_images_stories_prukaz-energeticke-narocnosti-budovy.pngb_326_460_16777215_0_0_images_stories_ukazatele-energeticke-narocnosti-budovy.png

 Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 78/2013 Sb.

 

Od 1. 1. 2009 platí pro všechny novostavby a pro rekonstrukce větších budov zákonná povinnost zpracovat Průkaz energetické náročnosti.

Dokument, který hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. PENB podrobně upravuje vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, prováděcí vyhláška zákona 406/2000 Sb. v platném znění.

Povinnost zpracovat průkaz vzniká od 1. 1. 2009 v těchto případech:

  • Stavba nové budovy
  • Energeticky významná rekonstrukce existující budovy

V případě budovy veřejnosti přístupné (hotel, administrativní budova, škola,...), která má podlahovou plochu větší než1000 m², navíc vzniká povinnost průkaz vyvěsit na viditelném místě.

Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely zákona o hospodaření s energií (zákon č. 318, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov, dále při energeticky významných změnách stávajících budov (např. výměna oken, zateplení či rekonstrukce budovy) s podlahovou plochou nad 1000 m2, a také při prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí.

Povinnosti zákona mají praktickou platnost od dubna 2013. Od této doby je vlastník budovy, který chce celou nemovitost prodat nebo pronajmout, povinen k této smluvní transakci předložit všem zájemcům PENB a tento též dále přiložit ke smlouvě. Stejné časové povinnosti se týkají též marketingu na letácích nebo na internetu.

Pro prodej ucelené části budovy, ať už se jedná o byt nebo kancelář, je též povinnost zpracování a předkládání PENB. Pro pronájem platí povinnost předkládání Průkazu od roku 2016. Pokud se jedná o sdružení vlastníků jednotek, pak lze formou výjimky prodej provést s přiložením faktur za energie za poslední 3 roky. Toto lze však pouze v případě, že SVJ svým rozhodnutím odmítne na žádost vlastníka zpracovat Průkaz (neboli energetický štítek budovy).

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let.

Průkaz energetické náročnostise zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy v sektoru služeb a výroby.

Průkaz energetické náročnosti budovy(PENB) nesmí být starší 10 let.
Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) mají také provozovatelé budov nad 1000 m² podlahové plochy využívaných pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy mají také provozovatelé budov nad 1000 m2 podlahové plochy využívaných pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

Průkaz energetické náročnosti budovy je podrobně upraven prováděcí vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Nový průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují - tedy z hlediska energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení.

Co konkrétně se změnilo po 1. 1. 2013?

Kromě změn v metodice výpočtů a obsahu průkazu, které neodbornou veřejnost nemusí zajímat, se jedná především o nárůst případů, kdy bude průkaz energetické náročnosti zapotřebí. Dnes je potřeba hlavně pro novostavby, u rekonstrukcí pouze v případě, že podlahová plocha převyšuje 1000 m². Tento požadavek se nově snižuje z 1000 m² na pouhých 50 m², takže průkaz bude zapotřebí téměř u každé rekonstrukce. Nově si ho také bude muset obstarat každý, kdo bude chtít svou nemovitost prodat, či pronajmou. V rámci vyhlášení dotačního programu „Nová zelená úsporám“ bude průkaz energetické náročnosti jedním z dokumentů, který bude nutné k žádosti o dotaci předložit. Po novém roce zcela jistě dojde k nárůstu poptávky po PENB, což může mít za následek delší dobu zpracování.

Základní fakta o průkazech energetické náročnosti budov po 1. 1. 2013

1) Kdo průkaz potřebuje?

Budovy, které jej měly mít podle původního znění zákona (novostavby, rozsáhlejší rekonstrukce a stavební úpravy), + nově také administrativní a také bytové a rodinné domy, které chce vlastník prodat nebo pronajmout. Podle zákona se za rozsáhlejší stavební úpravu považuje změna na více než 25 procentech celkové plochy obálky budovy.

2) Kdo průkazy zpracovává?

Seznam lidí oprávněných vydávat energetické průkazy najdete na internetové stránce ministerstva průmyslu a obchodu: www.mpo-enex.cz/experti. Touto osobou může být po absolvování příslušného přezkoušení energetický auditor, autorizovaný inženýr či autorizovaný technik.

3) Jak dlouho průkaz energetické náročnosti platí?

Průkaz energetické náročnosti budovy platí deset let nebo do provedení větší změny dokončené stavby.

4) Musí být průkaz vyvěšen viditelně na nemovitosti?

Jen u veřejných budov, u rodinných domů ne. Při prodeji rodinného domku či bytu je ovšem nutné jej uveřejnit všude tam, kde se nemovitost inzeruje.

5) Jak je to s PENB v majetku společenství vlastníků?

Pokud někteří vlastníci chtějí byt pronajímat, ostatní nikoli. Ti PENB tudíž nepotřebují a nechtějí se podílet na uhrazení nákladů. V zákoně je jednoznačně stanoveno, že majitel budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni od 1. ledna 2013 zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu), při jejím pronájmu a od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části. Při prodeji a pronájmu bytu však bude průkaz možné nahradit fakturami za všechny energie za poslední tři roky.

6) Jak je to v případě družstevního vlastnictví?

Povinnost platí při převodu nemovitosti. U družstevního bytu nejde o převod nemovitosti, ale o převod členských práv, a tudíž zde není nutné nechat si zpracovat průkaz.

Od roku 2016však půjde o pronájem ucelené části nemovitosti, všechny družstevní byty budou muset mít tyto průkazy zpracované. Povinnost bude na majiteli domu, tedy na družstvu jako celku.

7)  Jaké jsou sankce, pokud nebude PENB zpracován a kdo to bude kontrolovat?

Pokud se na majitele objektu vztahuje povinnost průkaz mít, hrozí mu pokuta. Ta se může vyšplhat až do výše 100 000 korun. Kontroly provádí Státní energetická inspekce (SEI) a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO).

PEN slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz. Může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu.

Lidé často zaměňují pojem Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) s pojmem Energetický štítek obálky budovy. Jedná se však o rozdílné dokumenty. Zatímco Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován dle metodiky prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. a hodnotí veškeré energie užívané v budově,

Energetický štítek obálky budovyje zpracováván na základě technické normy ČSN 73 0540-2 / 2011 a hodnotí pouze kvalitu tepelně-technických vlastností obálky budovy, tedy ochlazovaných konstrukcí. Grafický výstup PENB i Energetického štítku obálky budovy je však podobný, proto často dochází k záměně těchto dokumentů.