Specialista na termovizi od roku 2003

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Co udává Energetický štítek obálky budovy

Energetický štítek obálky budovy je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů.

Energetický štítek obálky budovy podle revidované technické normy ČSN 730540-2/2011, platné od 1.1.2011, nahrazuje původní Energetický štítek budovy a klasifikuje budovy podle průměrného součinitele prostupu tepla Uem do sedmi kategorií A – G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Energetický štítek obálky budovy nahrazuje dříve užívaný “Energetický štítek budovy“.

Oproti původní normě se hodnocení stavebně-energetických vlastností budovy zjednodušuje na hodnocení prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla Uem.

Rozhodující jsou normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,rq a hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu Uem,s. Za vyhovující jsou považovány budovy v kategoriích A – C.

Klasifikační třída A odpovídá pasivním domům, třída B nízkoenergetickým domům. Třída C se podrobněji dělí na C1 (budova vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla), a C2 (budova vyhovuje požadované úrovni součinitele prostupu tepla). Rozmezí tříd D a E odpovídá průměrnému stavu stavebního fondu ČR do roku 2006.

Součástí energetického štítku je také protokol, který popisuje tepelné parametry budovy.

b_400_677_16777215_0_0_images_stories_energeticky-stitek-obalky-budovy.png


Klasifikace budov podle ČSN 73 0540-2/2011

Klasifikační třída Slovní vyjádření klasifikace Klasifikační ukazatel CI
A Velmi úsporná ≤ 0,5
B Úsporná ≤ 0,75
C Vyhovující ≤ 1,0
D Nevyhovující ≤ 1,5
E Nehospodárná ≤ 2,0
F Velmi nehospodárná ≤ 2,5
G Mimořádně nehospodárná > 2,5